Hvordan hilse på hunden?

Overraskende mange vet ikke hvordan man hilser høflig og respektfullt på en hund. Det gjelder spesielt barn. For å unngå misforståelser mellom hund og menneske, er det viktig å lære seg hundens kroppsspråk. Hovedårsaken til at det oppstår uheldige situasjoner, er som regel kommunikasjonssvikt og mangel på kunnskap om hundens talemåte. Først: Les hundens kroppsspråk! Det … [Read more…]